ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBĚ FTP

Služba FTP je realizována na serveru Burzy cenných papírů Praha.
Adresa serveru je ftp://ftp.pse.cz.
Tato služba umožňuje klientům BCPP získávat datové soubory prostřednictvím Internetu.

Placená data jsou pomocí služby FTP klientům k dispozici po uzavření smlouvy.
Za přístup k těmto datům platí uživatel stanovený roční poplatek.

Datové soubory jsou k dispozici v následujících adresářích přístupných pomocí služby FTP:

End of Day Data (Výsledky obchodování)
Results.act - úplné výsledky obchodování
Results.ak - kurzovní lístek - soubor AK.csv se zpožděním 120 minut, tedy v 19:15 - bez poplatku
Results.old - starší úplné výsledky obchodování

Informace o emitentech
Issuers.dta - informace o emisích, denní soubory emitentů, popisy souborů

Vestnik burzy
Vestnik.doc - vestniky burzy

Statistiky - bez poplatku
Statist.dta - měsíční a roční statistiky obchodování

Základní informace, předpisy, pravidla - bez poplatku
Info.bas - základní informace o burze, pravidla, předpisy
Annual.rep - vyroční zprávy
Semiannual.rep - pololetní zprávy

Pro bližší informace o podmínkách poskytování dat nebo pro podpis smlouvy se prosím podívejte na stránky vídeňské burzy (Wiener Börse): https://www.wienerborse.at/en/market-data/market-data-services/